يكي يك دونه مامان محبوب

20تا از ترین های جالب

بلندقدترین مرد دنیا و... در ادامه ی مطلب ... 20 تا از ترین های جالب جهان   بلندترین درخت خرما   بزرگترین پروانه در دنیا بزرگترین موش دنیا بزرگترین گوسفند دنیا عجیب ترین نوع ساعت که روی ناخن قرار داده می شود بزرگترین گاو دنیا عجیب ترین چشم دنیا با دو عنبیه عجیب ترین ماشین دنیا درازترین خیار جهان را کلر پیرس ( Clare Pearce ) از بریتانیا پرورش داد.این خیار در آگوست ۲۰۱۰ در شهر پیتربورو ( Peterborough ) بریتانیا اندازه گیری شده که ۱۱۹٫۳۸ سانتی متر درازای آن بود. بزرگترین شاخ گاو در جه...
30 خرداد 1391
1